ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2567


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนตุลาคม 25667 พฤศจิกายน 256650
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25667 พฤศจิกายน 256641
3 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25667 พฤศจิกายน 256645
4 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 25666 ธันวาคม 256628
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25666 ธันวาคม 256635
6 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25666 ธันวาคม 256640
7 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนธันวาคม 25669 มกราคม 256717
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25669 มกราคม 256716
9 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25669 มกราคม 256722
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมกราคม 25675 กุมภาพันธ์ 256713
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25675 กุมภาพันธ์ 256714
12 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25675 กุมภาพันธ์ 256721
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25676 มีนาคม 25679
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25676 มีนาคม 256710
15 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25676 มีนาคม 256714
ผลลัพท์ทั้งหมด 15 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ