ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์  ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บน ถนนนครศรีฯ - ท่าศาลา ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นด่านศุลกากรทางทะเล มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 21 อำเภอ (ยกเว้น อ.สิชลและอ.ขนอม) รวมทั้งสนามบินศุลกากรท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ปัจจุบันการบริการทางศุลกากรของ ด่าน ฯ นครศรีธรรมราช มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกในผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแร่และหินแกรนิต โดยส่งออกทางท่าเอกชนของผู้ประกอบการส่งออกซึ่งอยู่บริเวณ อ.ท่าศาลา ส่วนการให้บริการพิธีการศุลกากรนำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าทางไปรษณีย์จากต่างประเทศของประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อรับสินค้าที่ด่านฯนครศรีธรรมราช

เปิดให้บริการในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
(มีพักเที่ยง) ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ : 075-765-314 โทรสาร 075-765-345
หรือ โทร. 0-2667-6000 หรือ 0-2667-7000 (กด 245744 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th


ข่าวด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

19 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ที่ 3/2567 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนรางวัล ณ ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
29 กุมภาพันธ์ 2567
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
23 กุมภาพันธ์ 2567
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2/2567
20 กุมภาพันธ์ 2567
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบวิทยุสื่อสาร ของกลาง ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว
14 กุมภาพันธ์ 2567
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหาร การคลังประจำจังหวัด(คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7 กุมภาพันธ์ 2567
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2567
7 กุมภาพันธ์ 2567
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ