ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ที่ 3/2567 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนรางวัล ณ ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 19 กุมภาพันธ์ 256719
2 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครศรีธรรมราช7 มิถุนายน 2565241
3 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชสนับสนุนการจัดสร้างฝายมีชีวิต9 กันยายน 25581,180
4 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.นครศรีธรรมราช15 กันยายน 2558752
5 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.255828 ตุลาคม 2558791
6 กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน2 พฤศจิกายน 25582,446
7 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช มอบของตกค้างให้แก่กองข่าวกองทัพภาคที่ 413 พฤศจิกายน 2558657
8 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชจับกุมหอมแดงและกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร18 พฤศจิกายน 2558608
9 เจ้าหน้าที่ด่านฯ นครศรีธรรมราชบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล26 พฤศจิกายน 2558663
10 ด่านฯนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน3 ธันวาคม 2558685
11 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 41 ครบรอบปีที่ 7515 ธันวาคม 2558920
12 อากาศยานต่างประเทศเที่ยวบินแรกที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช27 มกราคม 2559712
13 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข585
14 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช17 พฤษภาคม 2559837
15 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลาง23 พฤษภาคม 2559722
16 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ทำบุญเลี้ยงพระและถวายผ้าป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา23 พฤษภาคม 2559736
17 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชพบผู้ประกอบการ OTOP14 มิถุนายน 2559632
18 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 5 กรกฎาคม 2559620
19 ด่านศุลกากรสงขลา ด่านศุลกากรกันตังและด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ ? ทุ่งสง1 สิงหาคม 2559820
20 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ1 สิงหาคม 2559678
21 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ10 สิงหาคม 2559771
22 ด่านฯ นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ราคากลาง 896,000 บาท 7 กันยายน 2559686
23 กิจกรรม Big Cleaning Day ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช9 กันยายน 2559662
24 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน14 กันยายน 2559605
25 ด่านฯนครศรีธรรมราชส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศของกลางให้แก่สำนักงานเกษตร จ.นครศรีฯ16 กันยายน 2559617
26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา29 กันยายน 2559821
27 ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณรัฐประชาชนจีนประชุมหารือผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช3 ตุลาคม 2559677
28 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช12 ตุลาคม 25591,010
29 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตรวจยึดสินค้าขนส่งทางไปรษณีย์ในประเทศ18 ตุลาคม 2559770
30 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 255919 ตุลาคม 2559603
31 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ครั้งที่ 6/25657 มิถุนายน 2565201
32 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมแปรอักษรเลข ๙3 พฤศจิกายน 2559629
33 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25656 มิถุนายน 2565159
34 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ขายทอดตลาดของกลาง (ประเภทน้ำมันเบนซิน)2 มิถุนายน 2565210
35 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"23 พฤศจิกายน 2559638
36 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งของช่วยทหารชายแดน28 พฤศจิกายน 2559658
37 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สำรวจพื้นที่ด่านศุลกากรปากพูน (เดิม)29 พฤศจิกายน 2559727
38 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชบริจาคโลหิต เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช16 ธันวาคม 2559665
39 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมหอมแดงและกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร16 ธันวาคม 2559635
40 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช บรรยายเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศของกรมศุลกากร 20 ธันวาคม 2559820
41 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 28 ธันวาคม 2559681
42 ด่านฯนครศรีฯ นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค จากสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม12 มกราคม 2560653
43 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช มอบหนังสือแด่ห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 เนื่องในวันศุลกากรสากล26 มกราคม 2560701
44 ผู้ประสบอุทกภัยด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 กุมภาพันธ์ 2560890
45 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทกัญชาอัดแท่ง มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท2 มิถุนายน 2565200
46 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง27 พฤษภาคม 2565182
47 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมบุหรี่ลักลอบหนีภาษีศุลกากร27 พฤษภาคม 2565302
48 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ที่ 3/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง (น้ำมันเบนซิน)25 พฤษภาคม 2565328
49 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมบุหรี่ลักลอบหนีศุลกากร19 พฤษภาคม 2565251
50 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กร 3017 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2565289
51 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง ให้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 416 มีนาคม 2560603
52 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการส่งออก23 มีนาคม 2560580
53 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐31 มีนาคม 2560559
54 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์7 เมษายน 2560560
55 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256019 เมษายน 2560541
56 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2565216
57 ผู้อำนวยการศุลกากรภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบของ ศภ.5 ครั้งที่ 2/256512 พฤษภาคม 2565320
58 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมหอมแดงและกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร5 พฤษภาคม 2560692
59 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการ จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)12 พฤษภาคม 2565251
60 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศของกลาง ซึ่งเสื่อมสภาพและคดีถึงที่สุดแล้ว30 พฤษภาคม 2560529
61 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 มิถุนายน 2560690
62 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตรวจความพร้อมของศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง8 มิถุนายน 2560733
63 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"13 มิถุนายน 2560551
64 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมบุหรี่ลักลอบหนีศุลกากร6 พฤษภาคม 2565201
65 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง จำนวน 3 คัน20 กรกฎาคม 2560569
66 แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว บริเวรด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช26 กรกฎาคม 2560771
67 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 256027 กรกฎาคม 2560467
68 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชส่งของช่วยทหารชายแดน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 256031 กรกฎาคม 2560487
69 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 416 สิงหาคม 2560494
70 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 17 สิงหาคม 2560495
71 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบน้ำมันพืชของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว4 กันยายน 2560496
72 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์14 กันยายน 2560478
73 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย28 กันยายน 2560525
74 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256031 ตุลาคม 2560489
75 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ที่ 2/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง 27 เมษายน 2565272
76 นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช2 พฤศจิกายน 2560922
77 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช มอบของขวัญให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ10 มกราคม 2561726
78 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง12 มกราคม 2561886
79 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช24 มกราคม 2561623
80 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมหอมแขกและกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร9 กุมภาพันธ์ 2561657
81 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบชิ้นส่วนอาวุธปืนให้แก่กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ13 กุมภาพันธ์ 25611,818
82 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ คณะตรวจราชการและตรวจสอบตัดปีของศภ.4 20 มีนาคม 2561552
83 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 เมษายน 2561528
84 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์11 เมษายน 2561581
85 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร27 เมษายน 2565201
86 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมบุหรี่ลักลอบหนีภาษีศุลกากร22 เมษายน 2565271
87 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256131 พฤษภาคม 2561552
88 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ทำบุญเลี้ยงพระ14 มิถุนายน 2561775
89 กฎหมายน่ารู้ การพนันฟุตบอล21 มิถุนายน 2561578
90 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 144 ปี6 กรกฎาคม 2561556
91 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมหารือปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง 18 กรกฎาคม 2561647
92 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Big Cleaning เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา25 กรกฎาคม 2561521
93 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เยี่ยมด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช25 กรกฎาคม 2561589
94 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา25 กรกฎาคม 2561531
95 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ1 สิงหาคม 2561620
96 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ16 ตุลาคม 2561571
97 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช บวงสรวงศาลพระภูมิและศาลตายายประจำด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 8 พฤศจิกายน 2561709
98 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมสินค้าลักลอบหนีภาษีศุลกากร24 มีนาคม 2565236
99 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 มีนาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2565259
100 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR12 ธันวาคม 2561377
ผลลัพท์ทั้งหมด 518 จำนวน 6 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ