ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางกนกวรรณ สุขศิริ

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 27 มิถุนายน 256510
2 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประเภทรถยนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 256527 มิถุนายน 256510
3 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครศรีธรรมราช7 มิถุนายน 256525
4 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชสนับสนุนการจัดสร้างฝายมีชีวิต9 กันยายน 2558927
5 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.นครศรีธรรมราช15 กันยายน 2558568
6 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.255828 ตุลาคม 2558560
7 กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน2 พฤศจิกายน 25581,866
8 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช มอบของตกค้างให้แก่กองข่าวกองทัพภาคที่ 413 พฤศจิกายน 2558478
9 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชจับกุมหอมแดงและกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร18 พฤศจิกายน 2558456
10 เจ้าหน้าที่ด่านฯ นครศรีธรรมราชบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล26 พฤศจิกายน 2558464
11 ด่านฯนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน3 ธันวาคม 2558478
12 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 41 ครบรอบปีที่ 7515 ธันวาคม 2558645
13 อากาศยานต่างประเทศเที่ยวบินแรกที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช27 มกราคม 2559518
14 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช17 พฤษภาคม 2559579
15 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข429
16 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลาง23 พฤษภาคม 2559470
17 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ทำบุญเลี้ยงพระและถวายผ้าป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา23 พฤษภาคม 2559518
18 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชพบผู้ประกอบการ OTOP14 มิถุนายน 2559437
19 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 5 กรกฎาคม 2559444
20 ด่านศุลกากรสงขลา ด่านศุลกากรกันตังและด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ ? ทุ่งสง1 สิงหาคม 2559618
21 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ1 สิงหาคม 2559486
22 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ10 สิงหาคม 2559588
23 ด่านฯ นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ราคากลาง 896,000 บาท 7 กันยายน 2559519
24 กิจกรรม Big Cleaning Day ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช9 กันยายน 2559461
25 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน14 กันยายน 2559437
26 ด่านฯนครศรีธรรมราชส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศของกลางให้แก่สำนักงานเกษตร จ.นครศรีฯ16 กันยายน 2559439
27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา29 กันยายน 2559611
28 ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณรัฐประชาชนจีนประชุมหารือผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช3 ตุลาคม 2559479
29 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช12 ตุลาคม 2559689
30 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตรวจยึดสินค้าขนส่งทางไปรษณีย์ในประเทศ18 ตุลาคม 2559539
31 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 255919 ตุลาคม 2559411
32 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ครั้งที่ 6/25657 มิถุนายน 256517
33 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมแปรอักษรเลข ๙3 พฤศจิกายน 2559406
34 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25656 มิถุนายน 256518
35 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ขายทอดตลาดของกลาง (ประเภทน้ำมันเบนซิน)2 มิถุนายน 256518
36 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"23 พฤศจิกายน 2559421
37 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งของช่วยทหารชายแดน28 พฤศจิกายน 2559444
38 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สำรวจพื้นที่ด่านศุลกากรปากพูน (เดิม)29 พฤศจิกายน 2559530
39 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชบริจาคโลหิต เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช16 ธันวาคม 2559436
40 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมหอมแดงและกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร16 ธันวาคม 2559449
41 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช บรรยายเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศของกรมศุลกากร 20 ธันวาคม 2559593
42 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 28 ธันวาคม 2559504
43 ด่านฯนครศรีฯ นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค จากสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม12 มกราคม 2560465
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช มอบหนังสือแด่ห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 เนื่องในวันศุลกากรสากล26 มกราคม 2560513
45 ผู้ประสบอุทกภัยด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 กุมภาพันธ์ 2560641
46 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทกัญชาอัดแท่ง มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท2 มิถุนายน 256518
47 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง27 พฤษภาคม 256522
48 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมบุหรี่ลักลอบหนีภาษีศุลกากร27 พฤษภาคม 2565115
49 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ที่ 3/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง (น้ำมันเบนซิน)25 พฤษภาคม 256542
50 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมบุหรี่ลักลอบหนีศุลกากร19 พฤษภาคม 256517
51 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กร 3017 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 256592
52 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง ให้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 416 มีนาคม 2560422
53 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการส่งออก23 มีนาคม 2560392
54 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐31 มีนาคม 2560386
55 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์7 เมษายน 2560381
56 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256019 เมษายน 2560364
57 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 256520
58 ผู้อำนวยการศุลกากรภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบของ ศภ.5 ครั้งที่ 2/256512 พฤษภาคม 256523
59 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมหอมแดงและกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร5 พฤษภาคม 2560460
60 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการ จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)12 พฤษภาคม 256523
61 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศของกลาง ซึ่งเสื่อมสภาพและคดีถึงที่สุดแล้ว30 พฤษภาคม 2560336
62 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 มิถุนายน 2560456
63 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตรวจความพร้อมของศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง8 มิถุนายน 2560510
64 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"13 มิถุนายน 2560386
65 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมบุหรี่ลักลอบหนีศุลกากร6 พฤษภาคม 256532
66 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง จำนวน 3 คัน20 กรกฎาคม 2560370
67 แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว บริเวรด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช26 กรกฎาคม 2560501
68 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 256027 กรกฎาคม 2560294
69 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชส่งของช่วยทหารชายแดน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 256031 กรกฎาคม 2560303
70 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 416 สิงหาคม 2560295
71 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 17 สิงหาคม 2560303
72 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบน้ำมันพืชของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว4 กันยายน 2560312
73 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์14 กันยายน 2560304
74 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย28 กันยายน 2560314
75 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256031 ตุลาคม 2560283
76 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ที่ 2/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง 27 เมษายน 256541
77 นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช2 พฤศจิกายน 2560713
78 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช มอบของขวัญให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ10 มกราคม 2561465
79 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง12 มกราคม 2561527
80 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช24 มกราคม 2561383
81 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมหอมแขกและกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร9 กุมภาพันธ์ 2561384
82 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบชิ้นส่วนอาวุธปืนให้แก่กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ13 กุมภาพันธ์ 25611,015
83 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ คณะตรวจราชการและตรวจสอบตัดปีของศภ.4 20 มีนาคม 2561290
84 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 เมษายน 2561298
85 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์11 เมษายน 2561341
86 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร27 เมษายน 256532
87 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมบุหรี่ลักลอบหนีภาษีศุลกากร22 เมษายน 256532
88 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256131 พฤษภาคม 2561308
89 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ทำบุญเลี้ยงพระ14 มิถุนายน 2561552
90 กฎหมายน่ารู้ การพนันฟุตบอล21 มิถุนายน 2561317
91 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 144 ปี6 กรกฎาคม 2561320
92 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมหารือปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง 18 กรกฎาคม 2561393
93 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Big Cleaning เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา25 กรกฎาคม 2561291
94 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เยี่ยมด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช25 กรกฎาคม 2561350
95 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา25 กรกฎาคม 2561335
96 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ1 สิงหาคม 2561396
97 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ16 ตุลาคม 2561314
98 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช บวงสรวงศาลพระภูมิและศาลตายายประจำด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 8 พฤศจิกายน 2561417
99 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมสินค้าลักลอบหนีภาษีศุลกากร24 มีนาคม 256537
100 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 มีนาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 256535
ผลลัพท์ทั้งหมด 300 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ