ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางชนัยพร พูนน้อย

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จะทำการขายทอดตลาดของกลางประเภทรองเท้าและกระเป๋าบรรจุกระสอบ (สภาพเก่าใช้แล้ว) ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 13 กันยายน 256627
2 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 18 กันยายน 256641
3 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จะทำการขายทอดตลาดของกลาง ประเภทน้ำมันดีเซล ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 19 กันยายน 256615
4 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครศรีธรรมราช7 มิถุนายน 2565152
5 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชสนับสนุนการจัดสร้างฝายมีชีวิต9 กันยายน 25581,080
6 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.นครศรีธรรมราช15 กันยายน 2558678
7 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.255828 ตุลาคม 2558705
8 กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน2 พฤศจิกายน 25582,242
9 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช มอบของตกค้างให้แก่กองข่าวกองทัพภาคที่ 413 พฤศจิกายน 2558579
10 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชจับกุมหอมแดงและกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร18 พฤศจิกายน 2558541
11 เจ้าหน้าที่ด่านฯ นครศรีธรรมราชบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล26 พฤศจิกายน 2558567
12 ด่านฯนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน3 ธันวาคม 2558601
13 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 41 ครบรอบปีที่ 7515 ธันวาคม 2558793
14 อากาศยานต่างประเทศเที่ยวบินแรกที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช27 มกราคม 2559624
15 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช17 พฤษภาคม 2559710
16 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข507
17 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลาง23 พฤษภาคม 2559608
18 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ทำบุญเลี้ยงพระและถวายผ้าป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา23 พฤษภาคม 2559644
19 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชพบผู้ประกอบการ OTOP14 มิถุนายน 2559544
20 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 5 กรกฎาคม 2559540
21 ด่านศุลกากรสงขลา ด่านศุลกากรกันตังและด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ ? ทุ่งสง1 สิงหาคม 2559748
22 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ1 สิงหาคม 2559577
23 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ10 สิงหาคม 2559689
24 ด่านฯ นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ราคากลาง 896,000 บาท 7 กันยายน 2559610
25 กิจกรรม Big Cleaning Day ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช9 กันยายน 2559562
26 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน14 กันยายน 2559534
27 ด่านฯนครศรีธรรมราชส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศของกลางให้แก่สำนักงานเกษตร จ.นครศรีฯ16 กันยายน 2559529
28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา29 กันยายน 2559726
29 ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณรัฐประชาชนจีนประชุมหารือผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช3 ตุลาคม 2559593
30 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช12 ตุลาคม 2559937
31 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตรวจยึดสินค้าขนส่งทางไปรษณีย์ในประเทศ18 ตุลาคม 2559682
32 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 255919 ตุลาคม 2559522
33 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ครั้งที่ 6/25657 มิถุนายน 2565118
34 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมแปรอักษรเลข ๙3 พฤศจิกายน 2559537
35 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25656 มิถุนายน 256597
36 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ขายทอดตลาดของกลาง (ประเภทน้ำมันเบนซิน)2 มิถุนายน 2565115
37 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"23 พฤศจิกายน 2559538
38 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งของช่วยทหารชายแดน28 พฤศจิกายน 2559555
39 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สำรวจพื้นที่ด่านศุลกากรปากพูน (เดิม)29 พฤศจิกายน 2559634
40 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชบริจาคโลหิต เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช16 ธันวาคม 2559547
41 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมหอมแดงและกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร16 ธันวาคม 2559553
42 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช บรรยายเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศของกรมศุลกากร 20 ธันวาคม 2559723
43 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 28 ธันวาคม 2559600
44 ด่านฯนครศรีฯ นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค จากสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม12 มกราคม 2560569
45 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช มอบหนังสือแด่ห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 เนื่องในวันศุลกากรสากล26 มกราคม 2560631
46 ผู้ประสบอุทกภัยด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 กุมภาพันธ์ 2560793
47 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทกัญชาอัดแท่ง มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท2 มิถุนายน 2565132
48 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง27 พฤษภาคม 2565109
49 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมบุหรี่ลักลอบหนีภาษีศุลกากร27 พฤษภาคม 2565215
50 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ที่ 3/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง (น้ำมันเบนซิน)25 พฤษภาคม 2565179
51 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมบุหรี่ลักลอบหนีศุลกากร19 พฤษภาคม 2565110
52 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กร 3017 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2565203
53 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง ให้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 416 มีนาคม 2560527
54 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการส่งออก23 มีนาคม 2560490
55 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐31 มีนาคม 2560486
56 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์7 เมษายน 2560478
57 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256019 เมษายน 2560458
58 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2565120
59 ผู้อำนวยการศุลกากรภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบของ ศภ.5 ครั้งที่ 2/256512 พฤษภาคม 2565211
60 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมหอมแดงและกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร5 พฤษภาคม 2560594
61 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการ จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)12 พฤษภาคม 2565124
62 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศของกลาง ซึ่งเสื่อมสภาพและคดีถึงที่สุดแล้ว30 พฤษภาคม 2560457
63 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 มิถุนายน 2560583
64 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตรวจความพร้อมของศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง8 มิถุนายน 2560642
65 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"13 มิถุนายน 2560481
66 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมบุหรี่ลักลอบหนีศุลกากร6 พฤษภาคม 2565122
67 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง จำนวน 3 คัน20 กรกฎาคม 2560472
68 แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว บริเวรด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช26 กรกฎาคม 2560629
69 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 256027 กรกฎาคม 2560383
70 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชส่งของช่วยทหารชายแดน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 256031 กรกฎาคม 2560406
71 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 416 สิงหาคม 2560395
72 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 17 สิงหาคม 2560407
73 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบน้ำมันพืชของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว4 กันยายน 2560421
74 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์14 กันยายน 2560403
75 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย28 กันยายน 2560411
76 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256031 ตุลาคม 2560387
77 ประกาศด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ที่ 2/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง 27 เมษายน 2565147
78 นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช2 พฤศจิกายน 2560841
79 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช มอบของขวัญให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ10 มกราคม 2561614
80 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง12 มกราคม 2561737
81 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช24 มกราคม 2561513
82 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมหอมแขกและกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร9 กุมภาพันธ์ 2561533
83 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบชิ้นส่วนอาวุธปืนให้แก่กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ13 กุมภาพันธ์ 25611,625
84 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ คณะตรวจราชการและตรวจสอบตัดปีของศภ.4 20 มีนาคม 2561399
85 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 เมษายน 2561430
86 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์11 เมษายน 2561460
87 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร27 เมษายน 2565143
88 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมบุหรี่ลักลอบหนีภาษีศุลกากร22 เมษายน 2565162
89 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256131 พฤษภาคม 2561427
90 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ทำบุญเลี้ยงพระ14 มิถุนายน 2561678
91 กฎหมายน่ารู้ การพนันฟุตบอล21 มิถุนายน 2561454
92 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 144 ปี6 กรกฎาคม 2561442
93 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมหารือปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง 18 กรกฎาคม 2561540
94 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Big Cleaning เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา25 กรกฎาคม 2561421
95 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เยี่ยมด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช25 กรกฎาคม 2561482
96 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา25 กรกฎาคม 2561441
97 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ1 สิงหาคม 2561521
98 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ16 ตุลาคม 2561450
99 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช บวงสรวงศาลพระภูมิและศาลตายายประจำด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 8 พฤศจิกายน 2561595
100 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมสินค้าลักลอบหนีภาษีศุลกากร24 มีนาคม 2565139
ผลลัพท์ทั้งหมด 470 จำนวน 5 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ