ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

ประวัติด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2481

ด่านศุลกากรนครศรีตั้งอยู่ริมคลองบริเวณสะพานราเมศวร์ ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2481พ.ศ. 2500

ด่านฯนครศรีธรรมราชถูกยุบ โดยประกาศยุบเลิกด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 29 

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2500 เนื่องจากลำคลองตื้นเขิน เรือสินค้าไม่สามารถเทียบท่าที่ด่านฯนครศรีธรรมราชได้ 

เรือสินค้าจึงย้ายไปเทียบท่าที่ด่านศุลกากรปากพูน ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณแม่น้ำที่จะเข้าตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชพ.ศ. 2506

ยุบเลิก ด่านศุลกากรปากพูน และตั้งด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่ในวัดท่าแพ ตามกฎระทรวงการคลัง ฉบับที่ 41 (พ.ศ.2506) 

ลงวันที่ 15 มกราคม 2506 และแต่ในระยะเวลาต่อมาเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่าไม่ได้  ต้องจอดเทียบท่าบริเวณปากอ่าว อ.ท่าศาลา 

ดังนั้น การปฏิบัติงานจึงต้องเปลี่ยนมาใช้เส้นทางบกเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับสภาพอาคารที่ทำการของด่านฯ ชำรุดทรุดโทรม สถานที่คับแคบ 

และมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมตลอด จึงได้มีการย้ายที่ทำการแห่งใหม่อีกครั้งพ.ศ. 2541

ที่ทำการด่านฯนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 430/6 หมู่ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 401 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ระหว่าง กม. ที่ 283-284 

ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พิธีเปิดอาคารมีขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2541โดยตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการคลังกำหนดท่าหรือที่

สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดนและด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 26 ก ลงวันที่ 21 เมษายน 2553
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2564 16:46:57
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ