ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

1. ดำเนินการด้านพิธีการนำเข้า - ส่งออก จัดเก็บภาษีอากร และการตรวจปล่อยของทางด่านศุลกากรให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ
2. เบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินรายได้ทุกประเภทส่งคลังจังหวัด ตามระเบียบข้อบังคับ
3. คืนอากรขาเข้า หรือ ขาออกที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท
4. เก็บรักษาสินค้าที่นำเข้า - ส่งออก รวมตลอดถึงการเก็บรักษาและ จำหน่ายของกลาง และของตกค้างให้เป็นเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับคดี และจ่ายเงินสินบนรางวัล
6. ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรภายในเขตอำนาจของด่านฯ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย จากสำนักงานศุลกากรภาค หรือกรมศุลกากร
7. ร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ

พื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 21 อำเภอ ได้แก่

1. เมือง
2. ท่าศาลา
3. นบพิตำ
4. พิปูน
5. พรหมคีรี
6. ถ้ำพรรณรา
7. ฉวาง
8. ช้างกลาง
9. ลานสกา
10. พระพรหม
11. ปากพนัง
12. ทุ่งใหญ่
13. นาบอน
14. ทุ่งสง
15. ร่อนพิบูลย์
16. เฉลิมพระเกียรติ
17. เชียรใหญ่
18. บางขัน
19. จุฬาภรณ์
20. ชะอวด
21. หัวไทร
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม 2561 14:00:55
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ