ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางชนัยพร พูนน้อย

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2566


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25653 พฤศจิกายน 256592
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25653 พฤศจิกายน 2565101
3 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25653 พฤศจิกายน 256557
4 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 256552
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 256537
6 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 256525
7 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25654 มกราคม 256635
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25654 มกราคม 256636
9 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25654 มกราคม 256615
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25662 กุมภาพันธ์ 256642
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25662 กุมภาพันธ์ 256629
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25662 กุมภาพันธ์ 256629
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 256620
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 256616
15 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 256620
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมีนาคม 25664 เมษายน 256613
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 2566 4 เมษายน 256612
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 25664 เมษายน 256616
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนเมษายน 25662 พฤษภาคม 256611
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25662 พฤษภาคม 256615
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 2566 2 พฤษภาคม 256613
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนพฤษภาคม 25661 มิถุนายน 256612
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 1 มิถุนายน 25669
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 25661 มิถุนายน 256616
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมิถุนายน 25663 กรกฎาคม 256614
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25663 กรกฎาคม 256615
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25663 กรกฎาคม 256618
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนกรกฎาคม 25664 สิงหาคม 256630
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25664 สิงหาคม 256621
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25664 สิงหาคม 256641
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนสิงหาคม 25664 กันยายน 25669
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 25664 กันยายน 25667
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 25664 กันยายน 256613
ผลลัพท์ทั้งหมด 33 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ