ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางชนัยพร พูนน้อย

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2566


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25653 พฤศจิกายน 256535
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25653 พฤศจิกายน 256528
3 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25653 พฤศจิกายน 256515
4 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 256510
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 25656
6 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 256510
7 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25654 มกราคม 25663
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25654 มกราคม 25664
9 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25654 มกราคม 25664
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25662 กุมภาพันธ์ 25663
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25662 กุมภาพันธ์ 25663
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25662 กุมภาพันธ์ 25664
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 25663
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 25663
15 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 25663
ผลลัพท์ทั้งหมด 15 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ