ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2566


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25653 พฤศจิกายน 2565147
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25653 พฤศจิกายน 2565193
3 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 25653 พฤศจิกายน 2565116
4 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565104
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565104
6 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565120
7 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25654 มกราคม 256678
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25654 มกราคม 256674
9 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25654 มกราคม 256699
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25662 กุมภาพันธ์ 256691
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25662 กุมภาพันธ์ 256699
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25662 กุมภาพันธ์ 2566140
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 256682
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 256693
15 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 256697
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมีนาคม 25664 เมษายน 2566120
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 2566 4 เมษายน 256653
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 25664 เมษายน 256656
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนเมษายน 25662 พฤษภาคม 2566110
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25662 พฤษภาคม 256666
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 2566 2 พฤษภาคม 256688
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนพฤษภาคม 25661 มิถุนายน 256690
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 1 มิถุนายน 256651
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 25661 มิถุนายน 256675
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมิถุนายน 25663 กรกฎาคม 2566123
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25663 กรกฎาคม 2566101
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25663 กรกฎาคม 256676
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนกรกฎาคม 25664 สิงหาคม 2566112
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25664 สิงหาคม 256684
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25664 สิงหาคม 2566128
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนสิงหาคม 25664 กันยายน 2566101
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 25664 กันยายน 256692
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 25664 กันยายน 256676
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนกันยายน 25663 ตุลาคม 256662
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือนกันยายน 25663 ตุลาคม 256665
36 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนกันยายน 25663 ตุลาคม 256673
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ