ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางกนกวรรณ สุขศิริ

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2565


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 25654
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 25652
3 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 25652
4 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 256511
5 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 256513
6 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 25657
7 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 256530
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 256517
9 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 256511
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 256436
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 256433
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 256426
13 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 256427
14 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 3 ธันวาคม 256425
15 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 256431
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 256524
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 256521
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 256519
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 256522
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 256519
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 256528
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 256520
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 256521
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 256534
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 25651
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 25651
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 25652
ผลลัพท์ทั้งหมด 27 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ