ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางชนัยพร พูนน้อย

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2565


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 256559
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 256527
3 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 256517
4 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 256526
5 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 256524
6 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 256518
7 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 256545
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 256532
9 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 256526
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 256451
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 256449
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 256441
13 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 256443
14 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 3 ธันวาคม 256441
15 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 256445
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 256539
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 256534
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 256534
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 256534
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 256530
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 256545
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 256533
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 256535
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 256549
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 256512
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 256512
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 256514
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 25657
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 25657
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 25657
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 25657
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 25656
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 25657
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 256510
35 สถิติส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 25659
36 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 256516
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ