ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2565


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 2565123
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 2565113
3 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 2565111
4 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 256597
5 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 256579
6 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 256572
7 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 256591
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565113
9 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 256587
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 2564135
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 2564131
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 2564111
13 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 2564114
14 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 3 ธันวาคม 2564114
15 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 2564107
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 2565129
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 2565121
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 2565100
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 256598
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 256580
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 2565128
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 256590
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 2565107
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 2565117
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 256568
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 256582
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 256585
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 256592
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 256561
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 256570
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 256559
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 256573
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565121
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 2565121
35 สถิติส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 256573
36 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 256588
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ