ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางชนัยพร พูนน้อย

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2565


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 256573
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 256540
3 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 256527
4 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 256535
5 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 256537
6 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 256527
7 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 256558
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 256541
9 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 256539
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 256462
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 256464
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 256452
13 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 256456
14 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 3 ธันวาคม 256451
15 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 256455
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 256549
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 256547
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 256544
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 256541
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 256541
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 256556
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 256547
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 256548
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 256559
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 256521
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 256520
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 256522
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 256548
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 256515
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 256534
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 256527
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 256516
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 256533
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 256557
35 สถิติส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 256521
36 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 256529
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ