ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2564


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25636 พฤศจิกายน 2563214
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25636 พฤศจิกายน 2563162
3 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25636 พฤศจิกายน 2563161
4 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 256314 ธันวาคม 2563126
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 256314 ธันวาคม 2563163
6 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 256314 ธันวาคม 2563157
7 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25634 มกราคม 2564139
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25634 มกราคม 2564138
9 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25634 มกราคม 2564168
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25649 กุมภาพันธ์ 2564189
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25649 กุมภาพันธ์ 2564181
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25649 กุมภาพันธ์ 2564165
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25649 มีนาคม 2564160
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25649 มีนาคม 2564155
15 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25649 มีนาคม 2564159
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 25649 เมษายน 2564149
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25649 เมษายน 2564150
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25649 เมษายน 2564161
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 2564178
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 2564123
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 2564162
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25648 มิถุนายน 2564124
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25648 มิถุนายน 2564139
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25648 มิถุนายน 2564152
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25647 กรกฎาคม 2564130
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25647 กรกฎาคม 2564113
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25647 กรกฎาคม 2564127
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25645 สิงหาคม 2564130
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25645 สิงหาคม 2564138
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25645 สิงหาคม 2564174
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25647 กันยายน 2564130
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25647 กันยายน 2564110
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25647 กันยายน 2564139
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25648 ตุลาคม 2564113
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25648 ตุลาคม 2564113
36 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25648 ตุลาคม 2564135
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ