ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางชนัยพร พูนน้อย

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2564


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25636 พฤศจิกายน 2563154
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25636 พฤศจิกายน 2563127
3 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25636 พฤศจิกายน 2563123
4 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 256314 ธันวาคม 256397
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 256314 ธันวาคม 2563104
6 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 256314 ธันวาคม 2563108
7 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25634 มกราคม 2564105
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25634 มกราคม 2564102
9 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25634 มกราคม 2564126
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25649 กุมภาพันธ์ 2564115
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25649 กุมภาพันธ์ 2564111
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25649 กุมภาพันธ์ 2564104
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25649 มีนาคม 2564113
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25649 มีนาคม 2564108
15 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25649 มีนาคม 2564120
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 25649 เมษายน 2564109
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25649 เมษายน 2564114
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25649 เมษายน 2564104
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 256497
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 256497
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 2564114
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25648 มิถุนายน 256492
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25648 มิถุนายน 256489
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25648 มิถุนายน 256499
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25647 กรกฎาคม 256481
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25647 กรกฎาคม 256483
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25647 กรกฎาคม 256487
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25645 สิงหาคม 256490
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25645 สิงหาคม 256490
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25645 สิงหาคม 256487
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25647 กันยายน 256471
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25647 กันยายน 256483
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25647 กันยายน 2564100
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25648 ตุลาคม 256469
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25648 ตุลาคม 256477
36 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25648 ตุลาคม 2564102
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ