ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 15 เข้าชมเดือนนี้
  • 17,311 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2562


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25612 มกราคม 256267
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25612 มกราคม 256253
3 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25612 มกราคม 256249
4 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 25612 มกราคม 256236
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิายน 25612 มกราคม 256238
6 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25612 มกราคม 256243
7 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25617 มกราคม 256240
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25617 มกราคม 256236
9 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25617 มกราคม 256239
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 256236
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 256235
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 256239
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25626 มีนาคม 256230
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 6 มีนาคม 256231
15 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25626 มีนาคม 256232
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 25623 เมษายน 256235
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25623 เมษายน 256236
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25623 เมษายน 256234
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน เมษายน 25628 พฤษภาคม 256231
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25628 พฤษภาคม 256231
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25628 พฤษภาคม 256230
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25627 มิถุนายน 256222
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25627 มิถุนายน 256224
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25627 มิถุนายน 256229
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25625 กรกฎาคม 256220
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25625 กรกฎาคม 256223
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25625 กรกฎาคม 256225
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 256222
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 256224
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 256222
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 256218
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 256220
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 256216
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25623 ตุลาคม 256214
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25623 ตุลาคม 256219
36 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25623 ตุลาคม 256237
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ