ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2561


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25601 พฤศจิกายน 2560285
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25601 พฤศจิกายน 2560311
3 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25601 พฤศจิกายน 2560276
4 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 25601 ธันวาคม 2560265
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25601 ธันวาคม 2560267
6 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25601 ธันวาคม 2560282
7 สถิติการนำเข้า-ส่งออกประจำเดือน ธันวาคม 25608 มกราคม 2561286
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25608 มกราคม 2561269
9 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25608 มกราคม 2561270
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมกราคม 25611 กุมภาพันธ์ 2561273
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25611 กุมภาพันธ์ 2561268
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25611 กุมภาพันธ์ 2561333
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25617 มีนาคม 2561262
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25617 มีนาคม 2561271
15 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25617 มีนาคม 2561273
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมีนาคม 25613 เมษายน 2561241
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 2561 3 เมษายน 2561232
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 25613 เมษายน 2561283
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนเมษายน 25611 พฤษภาคม 2561154
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25611 พฤษภาคม 2561270
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25611 พฤษภาคม 2561230
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนพฤษภาคม 25615 มิถุนายน 2561250
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 5 มิถุนายน 2561282
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 25615 มิถุนายน 2561329
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมิถุนายน 25616 กรกฎาคม 2561238
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25616 กรกฎาคม 2561238
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25616 กรกฎาคม 2561255
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนกรกฎาคม 25612 สิงหาคม 2561275
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25612 สิงหาคม 2561312
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25612 สิงหาคม 2561259
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25614 กันยายน 2561228
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25614 กันยายน 2561232
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25614 กันยายน 2561250
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25612 ตุลาคม 2561255
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25612 ตุลาคม 2561253
36 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25612 ตุลาคม 2561358
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ