ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางชนัยพร พูนน้อย

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2561


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25601 พฤศจิกายน 2560254
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25601 พฤศจิกายน 2560280
3 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25601 พฤศจิกายน 2560250
4 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 25601 ธันวาคม 2560195
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25601 ธันวาคม 2560216
6 สถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25601 ธันวาคม 2560228
7 สถิติการนำเข้า-ส่งออกประจำเดือน ธันวาคม 25608 มกราคม 2561231
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25608 มกราคม 2561208
9 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25608 มกราคม 2561217
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมกราคม 25611 กุมภาพันธ์ 2561211
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25611 กุมภาพันธ์ 2561223
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25611 กุมภาพันธ์ 2561225
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25617 มีนาคม 2561213
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25617 มีนาคม 2561239
15 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25617 มีนาคม 2561215
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมีนาคม 25613 เมษายน 2561200
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 2561 3 เมษายน 2561204
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 25613 เมษายน 2561229
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนเมษายน 25611 พฤษภาคม 2561138
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25611 พฤษภาคม 2561221
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25611 พฤษภาคม 2561204
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนพฤษภาคม 25615 มิถุนายน 2561202
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 5 มิถุนายน 2561232
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 25615 มิถุนายน 2561211
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมิถุนายน 25616 กรกฎาคม 2561187
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25616 กรกฎาคม 2561204
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 25616 กรกฎาคม 2561193
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนกรกฎาคม 25612 สิงหาคม 2561247
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25612 สิงหาคม 2561232
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25612 สิงหาคม 2561224
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25614 กันยายน 2561190
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25614 กันยายน 2561194
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25614 กันยายน 2561206
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25612 ตุลาคม 2561203
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25612 ตุลาคม 2561216
36 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25612 ตุลาคม 2561307
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ