ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางชนัยพร พูนน้อย

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2560


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออกประจำเดือนตุลาคม 2559234
2 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนตุลาคม 2559318
3 สถิติการส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 2559432
4 สถิติการส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25592 ธันวาคม 2559322
5 สถิตินำเข้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 25592 ธันวาคม 2559302
6 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25592 ธันวาคม 2559164
7 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25594 มกราคม 2560188
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25594 มกราคม 2560382
9 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนธันวาคม 25594 มกราคม 2560294
10 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25601 กุมภาพันธ์ 2560343
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25601 กุมภาพันธ์ 2560290
12 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมกราคม 25601 กุมภาพันธ์ 2560201
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25603 มีนาคม 2560353
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25603 มีนาคม 2560430
15 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25603 มีนาคม 2560343
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมีนาคม 25603 เมษายน 2560286
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 25603 เมษายน 2560312
18 สรุปสถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 25603 เมษายน 2560433
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนเมษายน 25601 พฤษภาคม 2560317
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25601 พฤษภาคม 2560276
21 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25601 พฤษภาคม 2560233
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25601 มิถุนายน 2560276
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 1 มิถุนายน 2560347
24 สรุปสถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25601 มิถุนายน 2560280
25 สถิติกการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25603 กรกฎาคม 2560237
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25603 กรกฎาคม 2560250
27 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25603 กรกฎาคม 2560254
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560246
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560385
30 สรุปสถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560331
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25604 กันยายน 2560215
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25604 กันยายน 2560215
33 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25604 กันยายน 2560213
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25603 ตุลาคม 2560211
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25603 ตุลาคม 2560252
36 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25603 ตุลาคม 2560241
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ