ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2560


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออกประจำเดือนตุลาคม 2559257
2 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนตุลาคม 2559384
3 สถิติการส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 2559484
4 สถิติการส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25592 ธันวาคม 2559385
5 สถิตินำเข้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 25592 ธันวาคม 2559352
6 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25592 ธันวาคม 2559191
7 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25594 มกราคม 2560222
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25594 มกราคม 2560450
9 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนธันวาคม 25594 มกราคม 2560339
10 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25601 กุมภาพันธ์ 2560415
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25601 กุมภาพันธ์ 2560316
12 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมกราคม 25601 กุมภาพันธ์ 2560232
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25603 มีนาคม 2560410
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25603 มีนาคม 2560493
15 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25603 มีนาคม 2560403
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมีนาคม 25603 เมษายน 2560347
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 25603 เมษายน 2560343
18 สรุปสถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 25603 เมษายน 2560499
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนเมษายน 25601 พฤษภาคม 2560408
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25601 พฤษภาคม 2560349
21 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25601 พฤษภาคม 2560301
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25601 มิถุนายน 2560325
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 1 มิถุนายน 2560383
24 สรุปสถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25601 มิถุนายน 2560370
25 สถิติกการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25603 กรกฎาคม 2560286
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25603 กรกฎาคม 2560307
27 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25603 กรกฎาคม 2560294
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560283
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560435
30 สรุปสถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560399
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25604 กันยายน 2560269
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25604 กันยายน 2560260
33 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25604 กันยายน 2560278
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25603 ตุลาคม 2560267
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25603 ตุลาคม 2560308
36 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25603 ตุลาคม 2560282
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ