ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางชนัยพร พูนน้อย

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2560


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออกประจำเดือนตุลาคม 2559218
2 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนตุลาคม 2559288
3 สถิติการส่งออก ประจำเดือนตุลาคม 2559396
4 สถิติการส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25592 ธันวาคม 2559286
5 สถิตินำเข้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 25592 ธันวาคม 2559263
6 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 25592 ธันวาคม 2559146
7 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25594 มกราคม 2560165
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 25594 มกราคม 2560347
9 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนธันวาคม 25594 มกราคม 2560261
10 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25601 กุมภาพันธ์ 2560309
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมกราคม 25601 กุมภาพันธ์ 2560269
12 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมกราคม 25601 กุมภาพันธ์ 2560179
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25603 มีนาคม 2560312
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25603 มีนาคม 2560395
15 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25603 มีนาคม 2560315
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนมีนาคม 25603 เมษายน 2560258
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 25603 เมษายน 2560282
18 สรุปสถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 25603 เมษายน 2560403
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือนเมษายน 25601 พฤษภาคม 2560279
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25601 พฤษภาคม 2560247
21 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือนเมษายน 25601 พฤษภาคม 2560203
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25601 มิถุนายน 2560244
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 1 มิถุนายน 2560303
24 สรุปสถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25601 มิถุนายน 2560248
25 สถิติกการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25603 กรกฎาคม 2560207
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25603 กรกฎาคม 2560212
27 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25603 กรกฎาคม 2560211
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560214
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560358
30 สรุปสถิติการนำเข้า - ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560305
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25604 กันยายน 2560194
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25604 กันยายน 2560187
33 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25604 กันยายน 2560184
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25603 ตุลาคม 2560179
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25603 ตุลาคม 2560225
36 สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25603 ตุลาคม 2560207
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ