ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางกนกวรรณ สุขศิริ

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2559


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประจำเดือนตุลาคม 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)6 พฤศจิกายน 2558174
2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)210
3 ประจำเดือนธันวาคม 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)13 มกราคม 2559169
4 ประจำเดือนมกราคม 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)16 กุมภาพันธ์ 2559274
5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)7 มีนาคม 2559211
6 ประจำเดือนมีนาคม 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)5 เมษายน 2559215
7 ประจำเดือนเมษายน 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)2 พฤษภาคม 2559208
8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)6 มิถุนายน 2559207
9 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)4 กรกฎาคม 2559193
10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)1 สิงหาคม 2559253
11 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)1 กันยายน 2559215
12 ประจำเดือนกันยายน 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)3 ตุลาคม 2559176
13 สถิติการนำเข้าสินค้า ปีงบประมาณ 25598 พฤศจิกายน 2559343
14 สถิติการส่งออกสินค้า ปีงบประมาณ 2559309
ผลลัพท์ทั้งหมด 14 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ