ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

แฟ้มอัลบัมภาพ

ด้วยรักและผูกพันชาวด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ดูทั้งหมด

ส่งของช่วยทหารชายแดน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ดูทั้งหมด

ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง จำนวน 3 คัน วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ดูทั้งหมด

บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ดูทั้งหมด

ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"

ดูทั้งหมด

ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4

ดูทั้งหมด

ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตรวจความพร้อมของศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง

ดูทั้งหมด

ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

ดูทั้งหมด

ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการส่งออก

ดูทั้งหมด

ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบคอมพิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4

ดูทั้งหมด

ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค จากสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ดูทั้งหมด

ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ดูทั้งหมด

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ดูทั้งหมด

ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณรัฐประชาชนจีนประชุมหารือผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูทั้งหมด

ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัวเนื่องในโอากาศมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

ดูทั้งหมด

ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ทำบุญเลี้ยงพระและถวายผ้าป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา

ดูทั้งหมด

ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลาง

ดูทั้งหมด

ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ

ดูทั้งหมด

อากาศยานต่างประเทศเที่ยวบินแรกที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

ดูทั้งหมด

กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม CSR สร้างฝายมีชีวิต

ดูทั้งหมด

อธิบดีกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ดูทั้งหมด

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ